Ganzen eenden zwanen

Zwarte Zwaan
Krooneend
Aalscholver
Kolgans
Rotgans
Krakeend
Wilde Zwaan
Brandgans
Grote Zaagbek
Middelste Zaagbek
Roodhalsfuut
Tafeleend
Smient
Eidereend
Zomertaling